22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 1
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
  1 10007  PRASHANT PUJARI        2A/Rl/Kms      992.50

  2 10013  PRANESH            2A/Rl/Kms/HK     997.75

  3 10027  M MAHESH           SC/Xmp        658.25

  4 10031  MANASA A M          3B         1033.00

  5 10037  ABHIJITH S          SC          970.25

  6 10040  AMBIKA H E          3A/Rl/Kms      1055.50

  7 10046  ANAND             CAT1/Kms/HK     957.25

  8 10051  MANJUNATHA AP         2A         1047.00

  9 10065  DINESH            2A/Kms/Xmp      679.25

  10 10073  SAHANA C N          GM          989.25

  11 10085  GEETHA K           2A/Rl/Kms      1017.00

  12 10086  SHIVASHANKAR G        2A/Kms/HK      970.00

  13 10090  SOUMYA K           GM/Rl/Kms/HK     937.00

  14 10091  GURURAJ Y D          3A         1049.75

  15 10121  MADHAVANANDA         SC/Kms/HK      974.25

  16 10122  MADHUKUMAR P         3B/Kms       1063.50

  17 10128  MALA M            2A/Rl/Kms      935.50

  18 10135  CHANDRASHEKHAR H HOSAMANI   SC/Rl        992.00

  19 10164  PADMAJA S           ST/HK        884.50

  20 10168  CHANNABASANAGOWDA       3B/HK        1011.75

  21 10177  PRAKASHA G V         CAT1/Rl/Kms     1045.25

  22 10180  PRIYANKA M          3B/Rl/Kms      1067.50

  23 10185  BASAVARAJAPPA P        2A/Kms       1068.25

  24 10189  RAJESHWARI D PATIL      3B/Rl        937.50

  25 10195  RASHMI G           SC          907.00

  26 10206  SANTOSHA NAIKA C       SC/Rl/Kms      999.75

  27 10236  JAGADEESHA          3B/Rl/Kms/HK    1017.25

  28 10264  SYED MEHATHAB SARVAR M    2B/Rl/Kms      1017.75

  29 10269  UMADEVI L C          3A/Rl/Kms      960.00

  30 10279  VENKATACHALAMURTHY      SC/Rl/Kms      969.75

  31 10296  VIVEK MAHADEV M        2A         1025.00

  32 10298  VILAS             2A/Xmp        675.50

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 2
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
  33 10311  DARSHAN KUMAR C S       GM         1020.75

  34 10315  PRAVEENKUMAR Y GORAGUDDI   ST/Xmp        737.50

  35 10324  VINAY RAKSHITH H S      3B         1011.75

  36 10325  KIRAN R            SC/Kms        984.25

  37 10337  GOUSE MODIN          2B/Rl/Kms/HK     990.75

  38 10339  MADHUSUDHAN P         SC         1006.25

  39 10347  R PAVANKUMAR         SC/HK        938.25

  40 10349  PRITHVI RAJ C         3A         1020.75

  41 10368  SHEELA B N          SC         1024.00

  42 10370  SHILPASHREE M R        3A/Kms       1056.75

  43 10392  SOMA GONDA          CAT1/Rl/Kms     952.75

  44 10397  BASAVARAJ           SC/Rl/Kms/HK     923.25

  45 10424  CHENNIGARAJU B H       3A         1031.25

  46 10427  DEEPIKA P M          3A/Rl/Kms      1018.00

  47 10444  HEMANTH KUMAR T E       2A         1063.50

  48 10449  KUMARASWAMY          SC/Xmp        563.00

  49 10455  JYOTHI A           3A/Rl/Kms      972.50

  50 10475  MANJUNATHA REDDY D L     GM/Xmp        867.25

  51 10482  MEGHA SHERKHANE        SC/Kms        913.00

  52 10510  SANGAMESH GANIGER       2A/Kms       1050.00

  53 10511  SANJEEVA           CAT1/Rl/Kms/HK   1029.50

  54 10513  ADIL PASHA S         2B/Kms       1012.75

  55 10515  SATISH KUMAR B R       2A         1069.25

  56 10519  SHAHIN AKHTAR         2B/HK        952.75

  57 10523  REKHA             CAT1/Rl/Kms/HK    946.25

  58 10528  SHIVAJI RAO GG        2A         1025.75

  59 10550  PRAKASH K           SC/Kms/HK      945.75

  60 10551  VANI U            GM/HK        968.50

  61 10554  CHETHAN VIKAS N R       3A         1062.00

  62 10562  VENKATALAKSHMI H S      2A          999.50

  63 10599  MANJUSHRI N          3A         1014.75

  64 10614  RAVIKUMAR C          2A         1041.00

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 3
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
  65 10631  D SHIVALINGA SWAMY      3B/Rl        1062.50

  66 10636  THEJASWINI H P        GM          988.75

  67 10649  REKHA M D           GM/Kms       1055.50

  68 10654  ANUPAMA LAXMISH KANT     SC          984.50

  69 10667  CHANDRASHEKHAR M       SC/Rl/Kms/HK    1029.50

  70 10670  GEETHA            2A/Rl/Kms      984.75

  71 10674  HARINI RAMAMURTHY       3A         1010.75

  72 10694  MALINGARAYA          2A/Rl/Kms/HK    1001.25

  73 10695  MANGALA B           3A         1018.25

  74 10710  PARVEEN A           2B/Rl        951.25

  75 10711  MAMATA            GM/HK        948.00

  76 10726  RAMESHA G           2A/Rl/Kms      1035.25

  77 10727  H R MOHAN KUMAR        3A/Rl/Kms      1062.25

  78 10735  GANGAMMA           SC/Kms/HK      934.75

  79 10739  SHARANABASAPPA PUJARI     2A/Rl/Kms/HK    1022.50

  80 10748  SOWJANYA S          SC          926.25

  81 10757  SANDEEP TEJESVI T       2A         1001.50

  82 10784  AMARAGUNDAYYA         3B/Kms/HK      965.50

  83 10785  AMBARISH KELLUR        2A/Kms/HK      936.00

  84 10791  ARUN KUMAR G R        3B/Rl/Kms      965.75

  85 10792  ASHARANI E          ST/HK        841.75

  86 10794  BASAVARAJ LAXMAN PIRAGANNAVAR 2A/Rl/Kms      1062.75

  87 10800  BHASKARA K          3A/Rl/Kms      1009.00

  88 10808  CHANNAPPA H P         SC/Rl/Kms      963.00

  89 10813  SIDDAGANGAPPA B        SC/Xmp        594.00

  90 10825  MANOHAR D V          2A         1015.00

  91 10828  FAYAZ             2B/Kms        960.75

  92 10833  GOPALKRISHNA         SC/Rl/Kms/HK     956.50

  93 10838  HANUMANTA           ST/Kms/HK      869.75

  94 10846  JAYANTH KUMAR H        CAT1         967.50

  95 10850  KAVERI K           2A/Rl/Kms      935.75

  96 10858  LAKSHMIKANTHA H G       ST/Rl/Kms/Xmp    756.50

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 4
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
  97 10861  LAXMIKANTH          GM/HK        957.50

  98 10871  MALLIKARJUNA         3B/Rl/Kms/HK     946.50

  99 10879  MARUTHI B           2A/Kms/HK      931.75

 100 10889  NAGARAJAPPA M         3B/Rl/Kms      1028.25

 101 10891  NAGAPPA            ST/Rl/Kms/HK     969.75

 102 10907  PRASHANTH T S         3A         1025.00

 103 10912  SREENATH P          3A/Rl/Kms      1062.50

 104 10929  SANGAMESH           CAT1/Kms/HK     977.00

 105 10937  SHIVAPRAKASHA S N       3B/Rl/Kms      1016.75

 106 10941  SHIVARAJ KUMAR R K      2A/Kms       1034.75

 107 10948  MOHAMMAD JEELAN S       2B          998.00

 108 10950  SOWMYA R           2A/Kms        938.25

 109 10959  SURESHREDDI KIRDI       3B/HK        1069.25

 110 10973  VIJAY N            3A/Rl/Kms      997.00

 111 10977  VISHNU VARDHANA REDDY TS   3A/HK        970.75

 112 10978  VISHWANATH REDDY       GM/Xmp        891.75

 113 10979  MALLIKARJUNAPPA M S      3B/Rl/Kms      1069.50

 114 10985  VAIDYAMATH VEERAYYA      3B/Rl/Kms      1026.25

 115 10987  MUBINABEGAUM SANADI      2B/Rl/Kms      953.25

 116 10990  DEVARAJ            2A/Rl/Kms/HK     897.00

 117 10998  AMRUTH ATHRESH H R      GM         1058.50

 118 11000  ANUSHA K           ST/HK        933.75

 119 11005  KRISHNA KUMAR PS       2A/Kms/Xmp      784.25

 120 11027  RAGHAVENDRA A         CAT1/HK       971.25

 121 11035  JANARDHANA R         3A         1049.25

 122 11039  SHARADA K           GM/Kms       1052.00

 123 11047  GIRISH LAXMAN NAIK      2A/Rl/Kms      1056.00

 124 11073  SHAKEELAHAMED M D       2B/Kms        991.75

 125 11076  SHANTHAKUMARI B S       SC/Kms       1000.50

 126 11081  NAYANA SIKKALAGAR      CAT1        1020.00

 127 11088  SUMAIYA TABASSUM       2B          947.00

 128 11089  SUNIL MS           3B/Rl/Kms      1070.50

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 5
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 129 11090  SUNITHA A S          3A         1044.00

 130 11095  SWETHA C           GM         1039.75

 131 11119  AKASH GURUDATTA BANT     SC          961.00

 132 11143  JABEEN FATHIMA J       2B         1014.25

 133 11157  MANJUNATH BASAWARAJ      GM/HK        1014.75

 134 11173  RAJASHEKHAR KALALBANDI    3B/Kms/HK      1038.75

 135 11182  H K SYED FAREES KHALEEL RAHMAN2B         1018.50

 136 11189  SHWETHA Y K          2A          924.75

 137 11196  B K SUDHANVA BHANDOLKAR    3B         1042.25

 138 11218  APURVA A KULKARNI       GM/HK        981.50

 139 11220  ARUNA G C           3B/Rl/Kms      1021.00

 140 11228  CHANDRAKALA B S        CAT1         940.00

 141 11240  ROOPA M            SC/Rl/Kms      1008.25

 142 11246  NITIN H            SC         1010.25

 143 11249  SURESH KUMAR         2A/HK        1001.00

 144 11250  SHAHABODDIN          2B/Rl/Kms/HK     986.00

 145 11254  KALLANAGOUDA PATIL      2A/Kms/Xmp      705.75

 146 11255  K S MAHADEVAIAH        SC/Rl/Kms      982.00

 147 11266  MOHAMMED MANSOOR M R     2B         1037.25

 148 11268  MANJUNATH           CAT1/Kms/HK     971.75

 149 11270  MOHAMMED KHIZAR        2B/Rl        947.75

 150 11295  RANGASWAMY          GM/Kms       1104.50

 151 11301  RESHMA K S          3B         1074.00

 152 11308  SHALINI N MALIPATIL      GM/HK        952.00

 153 11312  SHOBHA N           3A         1053.75

 154 11333  NEETHU M BEDRE        2A         1037.75

 155 11348  BHAVANA R           3B/Rl/Kms      1034.25

 156 11355  CHANDRASHEKHARA S H      ST/Rl/HK      1009.00

 157 11358  SHWETHA BAI          SC/Kms        979.00

 158 11363  DR NITHIN J          3A         1072.00

 159 11365  KRISHNAMURTHY  P      2A/Rl/Kms      1054.50

 160 11369  K LALITHA           GM         1052.00

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 6
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 161 11373  S S MADHU           3B         1049.00

 162 11377  MAHESHA M           SC/Rl/Kms      1044.50

 163 11385  NATARAJA D G         CAT1/Rl       1013.75

 164 11416  SAMINA SEGADI         2B/Rl/Kms      957.25

 165 11439  VISHAKHA H          SC          996.25

 166 11440  VISHWARADHYA         3B/Rl/Kms/HK     992.50

 167 11444  YOGESH KHANAGOUD       3B/Rl/Kms      1057.00

 168 11451  NOORPASHA           2B/Rl/Kms/HK     990.25

 169 11452  RENUKA            SC/Kms/HK      1029.50

 170 11453  SABANSAB           2B/Rl/Kms/HK    1013.50

 171 11456  PARAVEEN MULLA        2B/Rl/Kms      1051.25

 172 11470  AMARESH            2A/Rl/Kms/HK    1002.25

 173 11475  HULUGAPPA A K         SC/Kms/HK      1021.00

 174 11483  ANAND             3B/Rl/Kms/HK     987.00

 175 11486  ANITA RANI K         SC/Rl/HK       871.25

 176 11491  ANUSUYA            2A/Rl/Kms/HK     933.50

 177 11496  ARUNKUMAR M V         SC/Rl        970.00

 178 11502  ASHOK M K           2A/Rl/Kms      1033.50

 179 11507  ASHWINI D M          CAT1         986.50

 180 11510  ASHA R            3A/Rl/Kms/HK    1019.00

 181 11514  PRAVEEN BARAGALL       2A/Kms       1065.00

 182 11523  BASWANAPPA KALSHETTY     2A/Rl        1066.75

 183 11531  BHEEMARAYA G         CAT1/Rl/Kms/HK    914.75

 184 11535  NAVEEN KUMAR B T       2A         1001.25

 185 11546  MAHESHA S           3A/Rl/Kms      1055.50

 186 11551  CHANDUGOUDA V POLICEPATIL   CAT1/Rl/HK      968.75

 187 11553  LAKSHMIDEVI          CAT1/HK       958.00

 188 11556  JAYAPPA            SC/Kms/Xmp      711.75

 189 11560  DIVYA R            3A/Rl/Kms      1052.75

 190 11567  SHAILASHREE G KOPPAL     2A/Rl        944.50

 191 11575  SUDHAKAR V          2A         1052.25

 192 11578  MADDERU SIDDAYYA       CAT1/Rl/Kms/HK    978.50

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 7
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 193 11580  FAYAZ             2B/Rl/Kms/HK     975.00

 194 11583  GAGANDEEP K          SC/Rl/HK       940.75

 195 11587  GANGADHARA          2A/Rl/Kms/HK     985.50

 196 11591  NARAYANAPPA G         CAT1/Kms/HK     923.25

 197 11596  GIRAMALLA H TALAKATTI     2A/Rl        1043.50

 198 11601  GAVIGOWDA S          2A/Rl/Kms      1044.00

 199 11617  HARSHAVARDHAN R C       SC         1037.25

 200 11620  HEMANTHAKUMAR L        3A/Kms        985.25

 201 11626  HONNAIAH G K         CAT1/Rl/Kms     948.50

 202 11627  AVINASH H           SC/HK        936.00

 203 11633  AJAYKUMAR APPA H C      2A          998.25

 204 11637  JAGADEESH INDI        3B/Rl/Kms      1044.50

 205 11689  RAVINDRA UPPAR        CAT1/Rl/Kms/HK    967.50

 206 11692  MADHUSUDANA R         2A/Kms       1025.75

 207 11695  MAHADEVASWAMY R        2A/Kms       1010.00

 208 11698  MAHANTESHA          SC/Rl/Kms/HK     929.25

 209 11710  SUREKHA BAGALI        GM/Kms/HK      1035.25

 210 11726  NAGENDRA H S         3A/Rl/Kms      1006.75

 211 11728  MOHITHA S M          3A         1059.00

 212 11733  M MUNIRAJU          SC/Kms       1009.50

 213 11749  NARASIMHA           ST/Rl/Kms/HK     944.00

 214 11780  PREMANAGOUDA GU PATIL     2A/Rl/Kms/HK     990.50

 215 11786  PRAKASH            2A/Kms/HK      962.25

 216 11800  SADASHIV TIPARADDI      3A/Kms       1033.75

 217 11804  RAFEEKASAB LADAJI      GM/Kms       1093.25

 218 11831  RAMESHA TANIKEDAR       2A/Rl/Kms/HK     985.75

 219 11837  RANGASWAMY H         CAT1/Rl/Kms     1030.25

 220 11842  ASHOKKUMAR RATHOD       SC          984.50

 221 11843  ANJANEYA           CAT1/Rl/Kms/HK    971.25

 222 11844  RAVI NAIK L D         SC/Rl/Kms/HK     937.25

 223 11845  HADAPADA KRISHNAPPA      2A/Rl/Kms/HK    1019.00

 224 11846  RAVI N            3B/Rl/Kms      991.25

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 8
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 225 11861  ROHITHKUMAR L         SC/HK        987.00

 226 11863  ROOPA GR           3B/Kms       1062.25

 227 11864  SOMASHEKARA R         SC/Rl/Kms      1011.75

 228 11866  YASHASWINI S         3A         1013.75

 229 11869  HEMAVATI           2A/Rl/Kms/HK     833.75

 230 11874  SUMALATHA L          2A         1023.00

 231 11884  SATISHA SS          3A/Rl/Kms      1014.25

 232 11890  SHALUM HUSSAIN        2B/Rl/Kms/HK     986.75

 233 11899  SHARANAPPA JAMADAR      CAT1/Rl/Kms/HK    996.75

 234 11900  SHARANAPPA          SC/Rl/Kms/HK    1002.00

 235 11902  SHARANAYYA          3B/Rl/Kms/HK     997.25

 236 11903  SHARATH            2A/Rl/Kms      954.50

 237 11926  SHRUTHI I           GM/HK        964.50

 238 11935  SMITHA PATIL         3B/Rl/HK       945.00

 239 11936  SHARANABASAVA         2A/Rl/Kms/HK     975.00

 240 11941  SHIVAPPA SONNAD        2A/Rl/Kms      1039.75

 241 11948  SRINIVAS           2A/Rl/HK       992.00

 242 11960  SURESH KS           2A/Kms        983.75

 243 11963  SURESHA K          SC/Rl/Kms/HK     944.50

 244 11970  SWAGATH M M          SC         1029.25

 245 11971  SWAMY SHIVKUMAR        3B/Kms/HK      1016.00

 246 11972  PAVITRA            2A/Rl/Kms/HK     945.75

 247 11982  UDAYA RAVI          GM/Kms/HK      1046.50

 248 11985  MEELSEEME UMADEVI       3B/Rl/Kms/HK    1011.00

 249 11993  HARISH  V          ST/Xmp        803.50

 250 12000  VEERABHADRAPPA        GM/Kms/Xmp      871.25

 251 12008  VIDYARANI Y V         2A/Rl/Kms      969.00

 252 12021  VINAYAK  KONDAPUR      2A/HK        1034.00

 253 12022  ROOPA HOLISAGAR        2A/Kms/HK      857.25

 254 12030  VENKATESH           ST/Rl/Kms/HK    1001.00

 255 12032  SHRUTHI M           SC/HK        939.50

 256 12033  UKKADADA PARAMESWARA     ST/Kms/HK      917.50

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 9
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 257 12034  YASHASHWINI AMEEN B      SC/Rl/Kms      982.75

 258 12058  ADARSH C           3B/Rl/Kms      1048.50

 259 12059  ADARSH G           3B         1047.75

 260 12089  CHANDRAKANTHA M        3A/Rl/Kms      1045.50

 261 12097  DAYANANDA M P         GM         1031.50

 262 12103  DINESH H R          3A         1029.25

 263 12109  SAVITHA P           GM/Kms       1060.25

 264 12110  GAGANA SUNDARESHAN      SC          993.50

 265 12117  GIRIJAMBA H S         SC          998.50

 266 12118  GOPALAKRISHNA D S       SC/Rl/Kms      1024.50

 267 12129  REVATHI D K          2A          956.00

 268 12135  JAGADEESHA N         SC         1053.75

 269 12138  CHANDRA KANTH         3B/Kms/HK      1003.25

 270 12145  KEERTHISHREE G        SC          949.75

 271 12151  VIJAYAKUMAR B V        3A/Rl/Kms      1056.25

 272 12152  KUMAR V            2A/Kms       1067.50

 273 12154  YUVARAJA N T         SC/Rl/Kms      1025.75

 274 12157  MAHESHA  P R         2A/Rl/Kms      1031.00

 275 12158  MAHESHA M K          SC/Rl/Kms      969.00

 276 12162  MANJUNATH KOTI        2A/Rl/Kms      1044.50

 277 12166  MANJUNATH           2A/Rl/Kms/HK    1028.25

 278 12173  MOHAN KUMAR K         SC/Kms       1016.50

 279 12191  NAVEEN KUMAR         SC          971.75

 280 12209  JAISHEELABAI         CAT1/Kms/HK     925.00

 281 12211  MALLAPPA PUJAR        SC          962.50

 282 12224  RAMESHA N S          SC/Rl/Kms      1028.50

 283 12233  ROOPA             SC/Kms/HK      875.25

 284 12235  SACHIN L RAO         SC/HK        918.25

 285 12244  SHADAKSHARAIAH H       ST/Rl/Kms      1001.00

 286 12267  SOOGURESH G          GM/Rl/Kms/HK     994.25

 287 12273  KAVERI            SC/Kms/HK      968.00

 288 12288  SYED TABRAIZ         2B         1039.50

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 10
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 289 12289  TARUN SRIDHARA        3A         1066.75

 290 12298  G S SRIVIDYA         GM         1057.00

 291 12299  VIDYA             2A/Kms       1030.75

 292 12300  MAHADEVASWAMY T P       2A/Kms       1033.25

 293 12304  VINAY KUMAR BIRADAR      3B/HK        976.25

 294 12305  VINAYAKA K          2A/Rl        1014.00

 295 12310  BHAGYASHREE          CAT1/HK       936.25

 296 12311  YAMUNA K N          CAT1        1024.75

 297 12313  NEETHABVERNEKAR        2A/HK        851.75

 298 12323  AMBRIN SUHEL Y        2B          991.25

 299 12337  CHAITHRA K          CAT1        1016.00

 300 12344  DINAKAR P K          SC          964.00

 301 12353  HARIPRASADA TV        SC/Rl        985.00

 302 12356  PRASANNA H A         2A/Rl/Kms      948.00

 303 12376  MANJULA            GM/Kms/HK      1002.00

 304 12398  PRASHANT PUJAR        2A/Rl/Kms      1039.75

 305 12411  MADAN BABU B S        2A/Rl/Kms      1062.50

 306 12423  NAGARATHNAMMA T        CAT1/Rl/Kms     945.50

 307 12427  SREENIVASA A R        2A/Kms/Xmp      669.00

 308 12428  SURESHA H           3A/Rl/Kms      1006.25

 309 12433  THRIVENI S L         3B/Rl/Kms      1007.50

 310 12435  VENKATESHA MURTHY S V     GM/Kms       1016.50

 311 12444  YASHAVANTH KUMAR S B     SC/Rl/Kms      1020.50

 312 12446  KUMARI ROOPA         SC/Rl/HK       880.75

 313 12456  AVINASH REDDY D        3A/HK        1037.75

 314 12483  GURUPRASAD G L        CAT1        1024.50

 315 12486  PRASHANT           2A/Rl/Kms/HK     993.25

 316 12488  HULUGAPPA KENCHANAMANDI    SC/Rl/Kms/HK     901.75

 317 12498  KARUNA V           SC/HK        937.25

 318 12504  KRISHNAPRASAD SHETTIGAR T   2A/Rl        1032.50

 319 12506  LAKSHMI B T          2A          983.75

 320 12509  LATHA  T           3B/Rl/Kms/HK    1006.50

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 11
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 321 12512  MAHENDRA N C         2A/Rl/Kms      1035.75

 322 12519  LALITHA  R         2A/Rl        1026.75

 323 12536  NAVANEETH T N        GM         1065.25

 324 12538  PRASHANTH K R         3A         1026.00

 325 12551  MAMATHA L           2A/Kms        964.25

 326 12552  SUJATA RAJAPUT        SC/Kms       1013.25

 327 12564  C SWETHA           SC/Kms        943.50

 328 12574  RUDRESHI S K         3B/Rl/Kms      1047.00

 329 12613  ASHA P MUNAVALLI       GM/HK        1050.25

 330 12614  ASHISH T           SC          935.25

 331 12622  BASAVARAJ N          SC/Kms/HK      958.50

 332 12632  DHRUVA KUMAR S HIREMATH    GM         1087.75

 333 12651  KIRANKUMAR B         SC         1019.25

 334 12669  PRAMILA R PATIL        3B/Xmp/HK      865.25

 335 12672  PRABHUREDDY          3A/Xmp/HK      795.25

 336 12684  RAVI S            ST/HK        993.00

 337 12685  RAVINDRA           SC/Rl/Kms      1012.25

 338 12700  SHRIDEVI JALDE        SC         1005.75

 339 12705  SUMA             CAT1/Kms/HK     1016.25

 340 12717  VINAY KUMAR L         2A         1029.75

 341 12739  ANANTHAMURTHY B        SC/HK        982.00

 342 12746  SHIVAKUMARA B K        CAT1/Kms       981.25

 343 12748  BHAVANA C           CAT1         938.75

 344 12756  NARASAPPA TAHASILDAR     2A/Kms/HK      1036.50

 345 12764  SRINIVASA KN         GM/Kms/Xmp      847.00

 346 12769  MAHARSHA J M         3B/HK        1065.75

 347 12775  MOHAN G            GM         1035.00

 348 12809  SHASHIKALA N         CAT1/Kms       969.50

 349 12814  UMA RANI S          3B         1056.50

 350 12815  SOUMYA K J          3A/Kms       1037.75

 351 12816  SRIKANTH N          2A/HK        989.50

 352 12832  NANDINI S A          CAT1        1011.25

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 12
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 353 12840  ASHWINI            SC/HK        953.50

 354 12854  ARUNAKUMARI T         SC/Kms        974.50

 355 12856  ARUN NAIDU          3A          971.25

 356 12874  CHENNAMMA           2A/Rl/Kms/HK     948.75

 357 12879  JAYANNA            SC/Rl/Kms      1002.75

 358 12881  DURGAPARAMESHWARI H K     GM/Kms       1075.00

 359 12885  GOVINDREDDI ASHOKREDDI MORAB GM         1085.50

 360 12893  JAYANTHA B N         2A/Rl/Kms/Xmp    619.75

 361 12898  KEERTHANA H S         2A         1008.00

 362 12902  LAKSHMAN BHAJANTRI      SC/HK        911.50

 363 12924  NATRAJ S           2A          992.00

 364 12925  NAVEENKUMAR BOGAR       3B/Kms       1041.75

 365 12933  PRADEEP K R          2A/Xmp        816.00

 366 12944  MAMATHA M H          3A/Rl/Kms      1009.50

 367 12966  SRIKANT            3B/HK        990.00

 368 12969  SRINIVASA           GM/Xmp        925.00

 369 13009  ANUP SANJOG R M        3A         1063.50

 370 13012  ARUN KUMAR REDDY V      3A/HK        931.50

 371 13022  GUNANKA DB          GM         1062.50

 372 13028  KEERTHI MURTHY KS       ST/HK        970.25

 373 13036  MAKBOOL PASHA         2B/Kms/HK      1043.50

 374 13042  MUKUNDASWAMY RG       SC/Rl/Kms      1023.25

 375 13044  NANDEESH PG          GM/Kms/Xmp      825.25

 376 13065  REETA ROSELIN M        SC          927.00

 377 13067  R SATISH DIXIT        GM/Xmp        892.75

 378 13074  SHREYAS D           3A         1050.75

 379 13083  SUSHMA J P          3A         1048.50

 380 13087  VINAYAK            SC/HK        989.25

 381 13089  VIVEK H B           3B         1063.75

 382 13119  MOHANA KUMARA H R      3B/Rl/Kms      1022.25

 383 13120  PRAKASHA S          2A/Rl        1065.00

 384 13158  RADHA P            CAT1         960.00

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 13
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 385 13165  SANDEEP J HAMILPURKER     SC/HK        939.50

 386 13189  VEERESHKUMAR         3B/Rl/Kms/HK    1045.50

 387 13190  VENKATESH C PATIL       3A/HK        998.75

 388 13194  DEEPAK V R          2A/Xmp        704.75

 389 13216  AJIT KUMAR G A        GM/Xmp        923.50

 390 13224  SUDHAMANI K B         3B/Kms        974.75

 391 13225  SHOBHA M R          SC         1006.50

 392 13228  FEROJASHA SOMANAKATTI     2B/Rl/Kms      1011.50

 393 13229  GAGAN BG           GM         1064.50

 394 13230  GAYATHRI VIDYA PATIL     GM         1051.75

 395 13269  PRAVEEN EMMI         3B/Kms        969.25

 396 13270  PRIYAMARGAVI H        2A          909.25

 397 13286  SARITHA V           3A         1052.00

 398 13290  SAVITHRI T S         GM         1002.75

 399 13291  SHANKAR PRASAD S       SC          975.00

 400 13299  SRIKANTH M K         3A/Kms       1064.75

 401 13304  SUSHMA K           GM         1069.50

 402 13316  ZUBERA BEGUM         2B/Rl/HK       940.25

 403 13335  B BALAKRISHNA         SC         1026.00

 404 13358  BHIMESH KUMAR K V       3A/Rl/Kms      990.50

 405 13367  PRASHANTH K NAIK       SC/Rl/HK       998.25

 406 13377  MANJUNATHA R G        3A         1024.75

 407 13380  SAHIRBANU           2B/Kms/HK      902.25

 408 13393  SOUJANYA NAYAK        2A/Kms        978.75

 409 13412  ANIL KUMAR A         2A/Kms       1066.50

 410 13417  RAZIA SULTANA         2B         1001.00

 411 13431  ASHWINI PUJARI        2A/Kms/HK      936.25

 412 13452  GANGADHARAPPA M        SC/Rl/Kms      1012.75

 413 13491  MANJUNATHA P R        CAT1/Kms      1055.75

 414 13533  RAJESHWARI M         SC         1010.00

 415 13536  RAMYASHREE CK         GM         1039.50

 416 13537  SANTOSH            SC/Rl/Kms/HK    1000.25

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 14
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 417 13541  G RENUKA           ST         1053.00

 418 13555  ABHISHEK P K         3A/Rl/Kms      1013.75

 419 13560  NAGESHA S S          SC/Rl/Kms      1018.75

 420 13565  KAVITHA S R          SC          997.25

 421 13569  SURENDRA KUMAR YN       GM/Xmp        853.75

 422 13570  SWAMY B N           3A/Rl/Kms      1062.25

 423 13575  UMESHA D S          3A/Rl/Kms      1055.25

 424 13585  YATHEESH DC          SC         1027.50

 425 13606  AVINASH C           3A/Kms       1071.50

 426 13609  BAHUBALI BALAPPA KHANAGAVI  3B/Kms       1058.25

 427 13618  NAMRATHA D B         2A          978.00

 428 13626  DOODPEER H MULLA       2B/Rl/Kms      1062.50

 429 13637  J HEMANTH SHARAN       GM         1061.50

 430 13654  THEJA C Y           SC/Kms        994.00

 431 13670  PRITHVI M R          GM         1084.75

 432 13681  MANJULA B A          3A/Rl/Kms      1025.00

 433 13694  SHWETHA K           2A          998.50

 434 13720  YASHASWINI NARAYANA      SC         1028.75

 435 13745  SINDHU ANGADI         3B/Rl/Kms/HK     934.00

 436 13749  HARISHKUMAR B         3A/Rl/Kms/HK     979.00

 437 13754  JAIRAJ B           3B/Kms        971.25

 438 13765  MANASA B           3B/HK        1036.00

 439 13767  MANJUNATH B          SC         1008.75

 440 13793  PRIYA P B           GM/HK        915.75

 441 13799  SHASHIKALA N         3A/Rl/Kms      1025.00

 442 13814  VENKATESHA M         2A/Xmp        689.25

 443 13822  PRATHIBHA R          3A/Rl/Kms      1053.25

 444 13824  SUGANDHARAJA H P       2A/Rl/Kms      1056.25

 445 13832  AVINASH NAIK         SC/Kms/HK      957.25

 446 13835  RAMANAGOUDA PATIL       2A/Rl/Kms      1048.25

 447 13836  B C SURESH          3B/Rl        1064.00

 448 13841  CHAITRA K N          2A          976.75

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 15
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 449 13850  DEEPA B           SC         1020.75

 450 13856  HANUMANTHARAYAPPA A      SC/Kms/Xmp      529.75

 451 13865  KISHOR D           ST/HK        962.25

 452 13874  MADHUSRINIVASA T       ST/Rl/HK       908.75

 453 13877  MAHESHA M K          2A/Rl/Kms      1011.25

 454 13900  SAVITRA            3B/Rl/Kms/HK    1041.00

 455 13902  PRAHALADA HE         2A/Rl/Kms/Xmp    762.50

 456 13918  MARUTHESHA K         ST/HK        963.00

 457 13930  SHIVARAM G          SC/Xmp        710.00

 458 13935  SHRUTHI NAGAIAH        CAT1         971.00

 459 13940  SONIYAVERNEKAR U       2A          980.25

 460 13943  SWATHI M P          3B/Rl/Kms      1002.50

 461 13945  UMESHA M           2A         1038.75

 462 13959  RAVI NAIK           SC/Rl/Kms      979.25

 463 13980  ANITHALAKSHMI H        SC/Rl/Kms      1027.00

 464 14015  HANAMANTAPPA         SC/Rl/Kms/HK    1019.25

 465 14021  JANARDHANA GOWDA P S     CAT1        1071.00

 466 14027  KAVERI T           SC/HK        971.50

 467 14028  KIRANKUMAR B V        2A/Rl/Kms      1066.75

 468 14057  NANDESHKUMAR S        SC         1048.00

 469 14058  NANDEESHA H S         2A/Rl/Kms      1028.50

 470 14064  NARASIMHA RAJU K N      GM/Xmp        864.00

 471 14081  REKHA T           3A/Rl/HK       953.00

 472 14084  SADANAND           2A/Rl/Kms/Xmp    768.50

 473 14088  SANTHOSH KUMAR H       ST/Rl/Kms      999.75

 474 14089  SARITHA H P          3A         1062.50

 475 14095  SANDEEP L           CAT1        1062.50

 476 14096  SHILPA BAJANTRI        SC/Kms       1015.00

 477 14099  ASHWINI Y           GM         1012.25

 478 14112  K P SUBBAIAH         3A          992.75

 479 14126  VISWANATHA          2A/Rl/Kms      1063.75

 480 14134  SAMEER P           CAT1/HK       1036.50

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 16
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 481 14146  SANTHOSH KUMAR K S      3B/Rl/Kms      1029.00

 482 14148  NEELAMBIKA          3B/Kms/HK      978.25

 483 14155  AMBIKA            SC/Kms/HK      850.25

 484 14156  BALAKRISHNA B         CAT1/Kms       975.75

 485 14163  CHETAN BHAVIKATTI       2A/HK        985.75

 486 14166  DEEPAK V KULKARNI       GM/HK        1002.75

 487 14169  DEEPA GURUBASU KAMAT     SC/Rl/Kms      947.75

 488 14172  DILIPKUMAR B M        2A/Rl/Kms      1032.00

 489 14179  BHAGYASHREE M BADIGER     2A/Rl/Kms/HK     994.75

 490 14185  BASALINGAPPA N CHIMMALAGI   2A/Rl/Kms/Xmp    706.25

 491 14209  KIRAN V            SC/Kms        998.25

 492 14221  RAJKUMAR S M         ST/Rl/HK       986.75

 493 14228  MOHAN R            GM         1031.75

 494 14269  RAMESHA            3A         1056.00

 495 14276  RAVIKIRAN M S         3B/Rl/Kms      1019.25

 496 14287  RAJASHEKHAR  KALYANAKAR   2A/Kms       1038.00

 497 14303  SATISH            ST/Kms/HK      990.50

 498 14307  SHASHIDHARA H         2A/Rl/Kms      995.00

 499 14312  SHRIDEVI           SC/Kms/HK      861.00

 500 14316  SWAMYNAYAKA K S        ST/Rl/Kms      956.25

 501 14351  RAJESHWARI S         GM/Kms       1029.75

 502 14353  MANJUNATHA          SC/Kms/HK      876.50

 503 14366  BASAVARAJU          SC/Rl/Kms      981.50

 504 14373  CHANDRAKANT          3A/Kms/HK      950.75

 505 14374  CHANAMALLU HALAGODI      3B/Kms       1076.00

 506 14386  HARISH KUMAR B V       CAT1/Rl/Kms     988.25

 507 14389  HEMA K P           2A/Rl        992.25

 508 14396  KHALEEL AHAMAD        2B/Rl/Kms/HK    1033.00

 509 14406  MAHIMOOD           2B/Rl/Kms/HK     978.25

 510 14441  PRIYANKA B          2A          948.00

 511 14451  RAMESH            3B/Rl/Kms/HK    1018.00

 512 14452  RANJITHA M BIJOOR       2A/Rl/Kms      1003.25

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 17
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 513 14459  RENUKA K S          3B/Rl/Kms      1069.00

 514 14472  SHWETA            2A/Rl/Kms/HK     886.75

 515 14473  KIRAN KUMAR S N        3B/Rl/Kms      1061.50

 516 14489  UMESH D GOWDAR        3B/Rl/Kms/Xmp    798.75

 517 14495  VIJAY KUMAR S         SC         1023.00

 518 14510  ANISHA R P          GM         1020.25

 519 14511  ANITHA K M          GM/Kms       1069.75

 520 14512  APOORVA C ANANTHARAMU     SC          966.00

 521 14520  N R JAIBHIMA         SC/Rl/Kms      1015.50

 522 14521  B M SHILPA          3B/Kms        984.75

 523 14537  H HANUMANTHA RAJU       GM         1076.50

 524 14541  VIJAY KUMAR G         SC/HK        908.00

 525 14564  MURALI G           CAT1        1069.25

 526 14590  RAMESHA A           3A/Rl/Kms      1035.25

 527 14601  SATHEESHA           2A/Rl/Kms      995.75

 528 14642  AFREEN JAMADAR        2B/Kms       1038.75

 529 14644  SUSHMA N           SC         1018.50

 530 14654  HEMALATHA K C         CAT1/Kms      1011.50

 531 14655  MAHADEVI BAI A P       SC/Rl/Kms      993.25

 532 14675  SHAMBHULINGAIAH ME      CAT1/Rl/Kms     1051.00

 533 14679  KESHAVA K GOWDA        3A/Rl        1002.00

 534 14680  KIRAN KUMAR B S        GM         1055.50

 535 14683  LATHA R T           2A/Kms       1012.00

 536 14693  RAJU NAIK           2A/Rl/Kms/Xmp    818.25

 537 14719  RAVISHANKAR          SC/Rl/Kms/HK     969.50

 538 14724  SNEHA RAJ N          GM         1044.00

 539 14729  SAMPATHRAJ G         2A/Kms/Xmp      708.75

 540 14737  SHEKHARAPPA          2A/Rl/Kms/HK    1022.50

 541 14738  SHILPA K K          GM         1024.25

 542 14748  NOULI RAMESH         ST/Rl/Kms/HK     959.75

 543 14754  KAVITHA S R          3A/Rl/Kms      1057.75

 544 14759  SUDHA H G           3B/Rl/Kms      1006.00

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 18
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 545 14776  YOGINI K V          3A/Kms       1049.50

 546 14778  RAGHAVENDRA          SC/Rl/Kms/HK     980.75

 547 14790  MADHURAMURTHY M N       2A/Kms        985.50

 548 14793  DEEPAK A E          SC         1051.25

 549 14800  FREEDA VEERA FERNANDES    GM/Kms       1021.00

 550 14805  RAVI KUMAR K Y        2A/Kms       1057.25

 551 14812  LOHITH C S          3B         1045.25

 552 14816  MAROTHI            SC/Rl/Kms/HK    1000.25

 553 14821  NAGARAJA K          2A/Rl/Kms/HK    1046.25

 554 14822  NAGAPPA            SC/Rl/Kms/HK     938.25

 555 14824  NAVEENKUMAR R K        GM/Xmp        924.25

 556 14825  NAVYASHRI C          GM         1067.75

 557 14834  RAGHAVENDRA S         GM/Xmp        886.25

 558 14839  RAJU V B T          3A         1002.25

 559 14844  MAHESH MALGATTI        ST/Rl/HK       976.25

 560 14864  PRABHAVATI          ST/Kms/HK      971.75

 561 14868  VARUN M C           3B/Kms/HK      942.50

 562 18002  SOMARAYA           2A/Rl/Kms/HK     934.75

 563 18009  SHEELA            SC/Kms/HK      918.25

 564 18020  NIRMALA HAMMINAVAR      CAT1/Rl/Kms     1009.00

 565 18027  PIDDANGOUDA PIDDANGOUDRA S  3B/Kms/PH-LV/HK   577.25

 566 18028  PREM DATTA          SC/HK        1013.75

 567 18030  RAGHAVENDRA N K        SC/Kms        949.00

 568 18055  KALLESHAPPA G         2A/Rl/Kms/HK     936.25

 569 18058  KAMBLE KAPIL         SC/Rl/Kms      1008.50

 570 18075  VIJAYAGEETHA B HOSAMANI    CAT1         949.25

 571 18078  ANAND N            SC/Xmp        737.50

 572 18079  VASANTHA KUMARA B       SC/Rl/Kms/Xmp    681.00

 573 18095  NAGARAJ            ST/Rl/Kms/HK     903.25

 574 18097  SAVITHA GADADA        3B/Rl/Kms/HK    1012.75

 575 18109  KIRAN S            3B         1078.75

 576 18132  SHARANABASSAPPA K       SC/Kms/HK      997.25

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 19
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 577 18139  SWETHA K S          SC/HK        984.75

 578 18502  SHARAN BASAVARAJ       3B/HK        1057.50

 579 19004  NAGRAJA P V          3B/Kms/PH-BL/HK   861.25

 580 19005  RAGHAVENDRA K         CAT1/Rl/Kms/PH-LV/HK 498.50

 581 19014  RAJU             SC/Kms/PH-BL/HK   662.50

 582 19019  CHENNABASAVA K        2A/Kms/PH-BL/HK   648.00

 583 19024  BELAGAL PAMPANAGOWDA     2A/Kms/PH-BL/HK   619.00

 584 19027  RAJAKUMARA          2A/Kms/PH-BL/HK   335.50

 585 19028  RAVI SHIVAPPA PUJAR      SC/Kms/PH-LV     736.25

 586 19029  SHARANAPPA          SC/Kms/PH-BL/HK   655.00

 587 19036  NIJALINGAPPA B TOTAD     3B/Kms/PH-LV     973.50

 588 19038  PRAVEENKUMAR         SC/Kms/PH-BL/HK   795.25

 589 19041  GIRESH S GOWDER        GM/PH-BL/HK     872.50

 590 19044  MOHD MEHARAJUDDIN       2B/PH-BL/HK     985.75

 591 19048  PARASHURAMA YALLAPPA HOSAMANI SC/Kms/PH-BL     774.00

 592 19104  MANJUNATHA KANAKANNANAVARA  3A/Kms/PH-HI/HK   1032.00

 593 19109  RANGASWAMY D H        ST/Rl/PH-LO     1013.00

 594 19121  DEVINDRAPPA WAGGAR      2A/Rl/Kms/PH-HI   971.25

 595 19124  HEGESHA D           2A/Rl/Kms/PH-HI/HK  849.00

 596 19133  SUBHASH B           GM/PH-LO      1070.50

 597 19143  VIJAYKUMAR          SC/Kms/PH-LO/HK   997.00

 598 19144  AVINASH            3B/Rl/Kms/PH-LO/HK 1023.75

 599 19158  DANAMMA BADIGER        2A/Rl/Kms/PH-LO   1027.25

 600 19165  DHANANJAYA N         CAT1/Rl/Kms/PH-LO  876.25

 601 20010  SHREEDEVI SHEELAVANTAR    3B/Rl/Kms/HK     941.75

 602 20033  VIJAYALAXMI          2A/Kms/HK      976.75

 603 20048  ANIL KUMAR  H        2A/Kms/HK      1050.00

 604 20055  CHHATRAPPA          ST/Kms/HK      946.75

 605 20072  HONNALLI ANANDA        3B/HK        974.25

 606 20073  HANIMYA            SC/Kms/HK      986.50

 607 20078  GURUDEVAMMA          2A/Rl/Kms/HK    1003.75

 608 20079  RAJASHREE  TUGGANI     CAT1/Kms/HK     930.50

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 20
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 609 20086  MALLIKARJUN YENTETTA     2A/Kms       1052.50

 610 20091  MANJUNATHA SWAMY K M     3B/Rl/Kms/HK    1015.00

 611 20096  NAGESH            2A/HK        1043.50

 612 20100  BASAMMA            2A/Kms/HK      944.75

 613 20114  RAVI ALIAS AVINASH DHARMOJI  3B/Rl/Kms      1068.50

 614 20118  SABAREDDY IRAPPA       CAT1/Kms/HK     965.25

 615 20134  SUNITA            GM/Kms/HK      969.50

 616 20136  SOMASHEKHAR          SC/Kms/HK      903.50

 617 20137  NAGARAJ SONAR         2A/Kms/Xmp      768.50

 618 20147  KANAKAPPA WADDAR       SC/Xmp        643.25

 619 20172  MANJUNATH GOUDER       2A/Kms       1032.75

 620 20190  SURESH M           ST/Kms/HK      1000.25

 621 20200  ANAND AINAPUR         2A/Kms       1050.25

 622 20210  CHANDRAKANTHA R K       2A/Rl/Kms      1047.00

 623 20211  CHETANKUMAR BHANDARI     2A/Kms/HK      938.25

 624 20229  MANJAPPA GR          CAT1/Rl/Kms     1071.75

 625 20230  MANJUNATH DOLLIN       ST/Kms/HK      900.25

 626 20235  PRASHANT GANIGER       2A/Rl/Kms      1054.75

 627 20240  RAJESH JADHAV         GM/Kms       1062.25

 628 20242  SADASHIV KANATTI       2A/Rl/Kms      1030.00

 629 20246  SANTOSH L TATTEPALLY     3B/HK        994.25

 630 20257  YALLAPPA MEESI        ST/Rl/Kms      955.75

 631 20258  YUVARAJ HANAGANDI       2A/Kms       1023.25

 632 20269  DATTATRAYA          SC/Kms/HK      873.00

 633 20274  MALLANNA           CAT1/Rl/Kms/Xmp/HK  870.00

 634 20283  RAMANNA            2A/Rl/Kms/HK     953.50

 635 20305  BASAPPA KUMBAR        2A/Kms/Xmp      744.25

 636 20318  LAKSHMI H N          CAT1/Kms       982.50

 637 20341  SHARANAMMA          2A/Kms/HK      898.75

 638 20344  SUNIL UMAPATI HIREMATH    3B         1010.00

 639 20346  TALAVARA NARASIMHA      ST/Rl/Kms/HK     912.75

 640 20360  ANJANEYA           CAT1/Rl/Kms/HK   1023.25

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 21
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 641 20364  BASAVRAJ INAMDAR       SC         1029.00

 642 20368  BHOOTHE GOWDA V S       3A         1062.50

 643 20370  CHAITRA T           SC         1011.25

 644 20376  S GEERESH NAIK        SC/Rl/Kms/HK     915.75

 645 20378  HARSHA F C          CAT1/HK       1034.25

 646 20389  ANAND KESARGOPPA       3B/Rl/Kms      968.00

 647 20394  MALLESHA BEERAPPA POOJAR   2A/Kms       1067.00

 648 20395  MALLIKARJUNA K M       2A/Kms/HK      1007.25

 649 20402  MAHAMMADJAMIR HUBBALLI    2B/Kms       1029.25

 650 20407  GIRIMALLAPPA IRAPPA BARAGI  2A/Rl/Kms/Xmp    743.00

 651 20412  MALLAMMA           3B/Kms/HK      1017.50

 652 20415  PRASHANT ZALAKI        2A          999.00

 653 20444  ANITA             SC/Rl/Kms/HK     923.50

 654 20474  LINGARAJ R BHADRAPUR     ST/Rl/HK       940.50

 655 20481  MALAGOUD PATIL        3B/Rl/Kms      1034.50

 656 20483  PRIYANKA K PATIL       GM/HK        995.50

 657 20500  VANI K H           CAT1/Kms/HK     1009.50

 658 20509  BASAVARAJ S          3B/Kms/HK      956.00

 659 20510  MALLIKARJUN BIRADAR      2A         1041.75

 660 20515  GAJANAN SUTAR         2A/Kms       1028.00

 661 20527  SHARATH N           2A         1043.75

 662 20530  SHASHIDHAR G MASKI      3B/Rl        1044.00

 663 20560  KRISHNAKUMAR         3B/Rl/Kms/HK    1041.75

 664 20565  JAYAPRAKASH  A        2A/Rl/Kms      969.50

 665 20571  PRAMEELA N K         ST/Kms       1047.50

 666 20584  PREMA             SC/Rl/Kms/HK     994.75

 667 20587  HANAMANT SHIRAHATTI      3B/Rl        1020.50

 668 20592  SALMA BANU          2B/Rl/Kms/HK     913.25

 669 20593  VIJAYAKUMAR R         SC/Rl        961.00

 670 20635  NINGAPPA KANAKANE       SC/Kms       1051.25

 671 20645  ABBAS TIKOTI         2B/Rl/Kms      1027.00

 672 20646  SURESH            2A/Rl/Kms/HK     928.50

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 22
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 673 20647  PUSHPA K           3A/Kms/HK      933.75

 674 20655  LAXMAN PATIL         2A/Rl/Kms      1035.50

 675 20656  ALLASAB M           2B/Kms        967.00

 676 20660  AMARESH            ST/Rl/Kms/HK     890.25

 677 20667  ASMA BEGUM          2B/Kms/HK      986.00

 678 20670  ANANDA            2A/Kms/HK      930.75

 679 20674  ANNADANESHA          3B/Rl/Kms/HK    1060.00

 680 20680  GHATAGE BHEEMSEN       3B/Rl/Kms/Xmp    836.75

 681 20681  BADIGERU SHANTALA       2A/Rl/Kms/HK    1003.00

 682 20693  ASHOK GUDIMANI        SC/Rl/Kms      1036.50

 683 20714  VENKATESH           CAT1/Rl/Kms/HK   1018.50

 684 20716  BASAVARAJA K         2A/Kms/HK      998.25

 685 20717  BASAVARAJAPPA A M       3B/Rl/Kms      1000.50

 686 20722  BASAVARAJ DHARIGOND      2A/Kms       1058.50

 687 20723  BASAVARAJ           SC/Rl/Kms/Xmp/HK   738.50

 688 20725  BASAVARAJ S PATIL       3B/Kms/Xmp      833.75

 689 20727  BASHU             2B/Rl/Kms/HK     999.50

 690 20736  BHAGAVANTRAY MALI PATIL    2A/Kms/HK      1038.50

 691 20739  GADDEPPA           CAT1/Rl/Kms/HK   1005.00

 692 20741  BHEEMESH           2A/Kms/HK      1035.50

 693 20760  KRISHNAPPA NAYAK       SC/Rl/Kms/HK     903.50

 694 20763  CHANDRAMOULESHWARA      3B/Kms/HK      1029.25

 695 20767  CHANAVEERAGOUDA LINGANAGOUDAR 3B/Rl/Kms/HK    1023.75

 696 20771  USHA R            SC          943.75

 697 20775  SOMARAJ            ST/Kms/HK      955.00

 698 20784  DHANRAJ            3B/Kms/HK      976.25

 699 20786  DODDABASAPPA MAREBAL     2A/Kms/HK      1045.25

 700 20787  MUTTANNA BASAPPA HANCHINAL  2A/Rl/Kms/HK    1021.25

 701 20790  SANTOSH CHAVAN        SC/Rl/Kms      958.00

 702 20791  SHIVAKUMAR BIRADAR      3A/Rl/Kms      1040.50

 703 20792  SURESH            SC/Kms/HK      1028.50

 704 20816  GAVISHIDDAPPA         SC/Kms/HK      952.00

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 23
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 705 20822  SANTOSH GOLAI         3B/Rl/Kms      1020.00

 706 20828  GOVINDA            SC/Rl/Kms/Xmp    621.75

 707 20837  GURUSHANTAPPA BELLUNDAGI   2A/Rl/Kms/Xmp    822.75

 708 20839  MANASA M           2A/Kms       1008.50

 709 20840  HANAMANT KHOT         2A/Rl/Kms      1039.25

 710 20861  HANAMANTH           SC/Kms/HK      949.75

 711 20867  IRAVATHA MANIGI        ST/Rl/Kms/HK     948.50

 712 20877  NAGARAJ            SC/Rl/Kms/HK     915.00

 713 20886  SHIVANNA B          ST/Rl/Kms/HK     936.50

 714 20887  JNHANESHWAR TIPPANNHAVAR   2A/Rl/Kms      1026.25

 715 20890  VEENA K N           GM/Kms/HK      887.00

 716 20894  KANAKAPPA           SC/Rl/Kms/HK     973.00

 717 20908  KRISHNA            SC/Kms/HK      1022.75

 718 20909  HANUMAPPA           SC/Rl/Kms/HK     903.25

 719 20921  LATA KOPARDE         2A/Kms        988.00

 720 20926  HEMAVATI           2A/Kms/HK      971.50

 721 20938  SUMANGALA           3B/HK        978.00

 722 20941  MALGI SURESHA         ST/Kms/HK      926.00

 723 20948  MALLIKARJUN          3B/Kms/HK      1002.75

 724 20954  NAGENDRAPPA B         ST/Rl/Kms      1007.75

 725 20961  MARUTESHWAR RAO CHAVAN    SC/Rl/HK       899.75

 726 20968  GANGADEVI CHAKRASALI     GM/Kms       1067.50

 727 20974  MANJUNATH G          3B/Rl        1021.75

 728 20976  MAHADEV KUMBAR        2A/Xmp        744.25

 729 20977  MALLAPPA           SC/Rl/Kms/HK     961.75

 730 20986  PADIYAPPA MULLUR       2A/Rl/Kms      1063.25

 731 20992  MAHANTESH           CAT1/Rl/Kms/HK    988.75

 732 21016  NINGAPPA S MASALI       2A/Rl        1021.00

 733 21035  PAVITHRA HEGADE B G      SC/HK        941.50

 734 21039  UPPARU MANJULA        CAT1/Rl/Kms/HK    966.75

 735 21049  GOPAL             ST/Kms/HK      1006.75

 736 21052  PRAKASH T           GM/HK        1010.50

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 24
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 737 21053  BALANJANEYA PRASAD VALMIKI  ST/HK        1015.00

 738 21083  BHEEMRATNA          GM/Kms/HK      977.50

 739 21086  RAVI JORAPUR         2A/Rl/Kms      989.00

 740 21094  HERDAL THIMMAREDDI      3A/Rl/Kms/HK     958.50

 741 21104  RAMESHA            CAT1/Rl/Kms/HK    950.25

 742 21117  SHARANABASAVANAGOUD H     GM/Kms/HK      1050.75

 743 21118  SANTOSH KUMAR         SC/Rl/Kms/HK    1031.50

 744 21122  PRASHANTHKUMAR        2A/Rl        1051.00

 745 21149  CHANNABASAVA         ST/Rl/Kms/HK     961.50

 746 21159  SHARANAKUMAR         3A/Rl/HK      1051.75

 747 21170  SHARANAPPA G         3B/Kms/HK      968.75

 748 21172  SHARANAYYA          3B/Kms/HK      1047.75

 749 21190  SHIVARAJ           ST/Rl/Kms/HK     899.00

 750 21194  SHIVASHARANAPPA PATIL     GM/Kms/Xmp      795.00

 751 21215  SOMAPPA GODI         2A/Kms       1039.25

 752 21228  VANAJAKSHI TOGATEGERA     2A/Kms/HK      961.50

 753 21232  SUDHEER KAMBLE        SC/Rl/Kms      1023.00

 754 21239  SUREKHA            3B/Rl/Kms/HK    1033.25

 755 21242  SURESHGOUD          3B/Kms/HK      1043.50

 756 21244  SURESHA N           SC/Kms       1016.00

 757 21269  URUKUNDAPPA          ST/Kms/HK      921.25

 758 21280  VEERABHADRAIAH G M     3B/Rl/Kms/HK    1044.75

 759 21288  VIJAYKUMAR          SC/Rl/Kms/HK     932.25

 760 21289  VIJAYKUMAR R         SC/Kms/HK      974.50

 761 21295  VILASMATI           2A/HK        945.75

 762 21304  VISHWANATH DODAMANI      SC/Kms       1026.00

 763 21305  NETRAVATI SOODI        CAT1/Kms/HK     889.00

 764 21308  VISHWANATH VALMIKI      ST/HK        915.00

 765 21316  YAMANOORA           ST/Rl/Kms/HK     968.00

 766 21317  YAMANOORSAB          CAT1/Rl/Kms/HK    996.50

 767 21323  YALLAPPA MUDALAGI       CAT1/Rl/Kms     1058.00

 768 21325  YAMANAPPA SANNAKKI      2A/Rl/Kms      1056.75

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 25
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 769 21344  APPANNA SOUDI        GM/Kms/Xmp      883.25

 770 21355  SHANKAR            GM/Kms/HK      970.25

 771 21360  DEEPALI MARUTHI HEBBALLI   SC          960.00

 772 21371  JANARDHAN           SC/Kms/HK      929.50

 773 21376  MAHESH BALASAB KAMBLE     SC/Rl/Kms      968.25

 774 21387  MALLIKAJUN S MAROL      3B/Kms       1064.25

 775 21389  MAREPPA            ST/Rl/Kms/HK     921.75

 776 21398  PANDURANG GHANATE       2A/Rl/Kms      998.00

 777 21417  SATISH BAGALI         SC/Rl/Kms      978.75

 778 21420  SHARANAPPA          2A/Rl/Kms/HK     994.00

 779 21434  UDAYAKUMAR DANAPPA DODAMANI  SC          986.50

 780 21438  VEENA             3B/Rl/Kms/HK     935.00

 781 21440  RAJESHWARI K B        ST/Rl/Kms      1012.25

 782 21442  VISHNU G B          CAT1/Kms      1064.00

 783 21449  BASAVARAJ PODI        3B/Rl/Kms      1063.25

 784 21467  MAHANTESH CHIVATAGUNDI    GM/Xmp        835.00

 785 21528  HUSHENSAB SARAKAVAS      2B/Rl/Kms      1015.75

 786 21534  MAHESHKUMAR S MALAGITTI    CAT1/Xmp       885.00

 787 21535  RAMAZAN DIGGEWADI       2B         1027.50

 788 21542  MEHABOOBALI ABDULSAB NADAF  2B/Kms       1038.25

 789 21558  MOHMD QUTUBUDDIN JUNADI    CAT1/HK       978.25

 790 21563  SHASHIKUMAR MAVARKAR     SC/Kms       1015.00

 791 21565  RANGANATH           ST/Rl/Kms/HK    1006.25

 792 21575  SATISHKUMAR          SC/Rl/HK      1002.00

 793 21584  SHIVACHANDRA         GM/Kms/HK      1039.75

 794 21597  TAYAPPA            ST/Kms/HK      1016.75

 795 21609  ANAND ADAGAL         SC/Kms       1023.25

 796 21646  ANASUYA            SC/Rl/Kms/HK     937.50

 797 21658  KARUNAKARA          SC/Rl        981.00

 798 21665  NATARAJ S B          GM/Xmp        853.00

 799 21672  SHANTHA B           CAT1/Kms/HK     949.00

 800 21720  RAMANNA A           SC/Kms/HK      1033.00

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 26
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 801 21744  HONNURAPPA B         ST/Rl/Kms/HK    1012.75

 802 21749  ASHOKKUMAR RAVAL       ST/Rl/Kms      964.25

 803 21757  HEMAVATHI R          SC/Kms        969.25

 804 21771  KESHAVARAO          SC/Rl/Kms/HK     907.75

 805 21774  VASUDEV NAIK         ST/Kms       1028.00

 806 21778  BHARAT SAGARE         3B/Rl/Kms      1036.00

 807 21780  BALAVVA            2A/HK        985.50

 808 21808  YOGESH GHALE         3B          983.25

 809 21839  PRANAVKUMAR          2A          984.50

 810 21841  RATHOD SHIVRAJ NAIK      SC/HK        1034.25

 811 21856  SHANKAR R           SC/Rl/HK       952.75

 812 21864  KARABASAPPA CHIKKABASUR    3B/Rl/Kms/Xmp    902.00

 813 21865  RAMESH            GM/Kms/HK      1097.75

 814 21878  SANGEETA HIREMATH       3B/HK        939.25

 815 21879  SANTOSH R           SC/HK        988.00

 816 21880  SANGAMESH DADANATTI      3B/Rl/Kms      1017.00

 817 21881  SHREEKANTH          GM/HK        1050.00

 818 21893  ANURADHA           2A/Kms/HK      896.50

 819 21916  MANJUNATHAGOWDA J       3B/HK        995.50

 820 21936  MUDDURANGASWAMY        SC/Kms/HK      947.25

 821 21939  NARAYANA K          ST/Rl/Kms/HK     968.00

 822 21941  NINGANA GOUDA         2A/Rl/Kms/HK    1032.50

 823 21946  BASAVARAJ G YATANOOR     SC/HK        981.75

 824 21947  GOPAL             SC/Kms/HK      974.00

 825 21949  RENUKA KANTI         3A/Kms       1052.00

 826 21954  SANTOSH REDDY         GM/HK        982.50

 827 21957  SHANURKUMAR GANIGER      SC/Rl/Kms      1015.75

 828 21958  SHASHIDHAR DODDAPPA PYATISINGIGM/Rl/Kms/HK    1007.00

 829 21966  SRIHARI            ST/Rl/Kms/HK     962.50

 830 21967  SUNIL DHARMARAJ PADMANNAVAR  3B/Kms/Xmp      752.75

 831 21974  VISHWANATH REDDY M      GM/Xmp/HK      703.75

 832 21988  KOUSARBHANU PATHAN      2B/Kms       1005.75

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 27
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 833 22014  THAMBRAHALLI KARIBASAPPA   3B/Rl/Kms/HK    1031.75

 834 22026  NARSIMHA NAIK         ST/Kms/HK      995.75

 835 22037  PREETA REDDI         GM/Kms/HK      1005.75

 836 22048  SOMASHEKHAR          GM/Rl/Kms/HK    1057.75

 837 22053  SUNIL KUMAR S         SC/Kms       1014.75

 838 22067  YASHODHARA SURE        SC/Kms/HK      950.75

 839 22069  SHREENIVAS BARADOL      SC/Kms       1037.25

 840 22072  BHEEMASHANKAR         GM/HK        1035.75

 841 22093  GEETA R TIKKE         3B/Rl        1068.50

 842 22103  RAJU BAJANTRI         SC/Rl/Kms      988.75

 843 22107  MUKHESH KUMAR         SC/Kms/HK      952.50

 844 22112  PAVANAKUMAR B CHINNIKATTI   2A/Kms       1073.25

 845 22117  RAJENDRA D BADIGERA      2A/Rl/Kms      1044.00

 846 22138  KOTRESHA JAVALI       2A/Rl/Kms/HK     984.25

 847 22147  AZRAPARAVEEN R SHAIK     2B/Rl/Kms/HK     925.50

 848 22149  CHAITANYA R K         SC/HK        1029.75

 849 22167  MURULI T           3A/Rl/Kms      1062.50

 850 22198  YOGENDRA P          2A         1012.75

 851 22228  SURAJ VASANTH YADAHALLI    CAT1/HK       962.50

 852 22252  SHANKAR            SC/Kms/HK      918.75

 853 22264  RASHMI B S          CAT1/Rl/Kms     991.25

 854 22284  ANJANAKUMARA T        2A/Rl/Kms      1034.50

 855 22308  IRAPPA            3B/Rl/Kms      1060.50

 856 22317  RAVI HOSAMANI         SC         1020.00

 857 22320  MOHD AKRAM PASHA       2B/HK        1030.25

 858 22326  MALLANAGOUDA B CHIKKOND    3B         1082.25

 859 22327  MALLAYYA           3B/HK        1068.25

 860 22330  MARUTHI PURLI         SC         1013.00

 861 22347  RAJU             SC/Rl/Kms/HK    1013.25

 862 22357  BASAVARAJ           GM/Kms/HK      1023.25

 863 22358  SANTOSH KUMAR         GM/Kms/Xmp/HK    682.00

 864 22359  SANTOSHKUMAR PATIL      3B/Kms       1052.75

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 28
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 865 22370  SHIVARAJKUMAR         3B/Rl/Kms/HK     997.00

 866 22387  VENKATESHNAYAK        ST/Rl/Kms/HK     931.50

 867 22388  VEERANNA           2A/HK        1023.50

 868 22390  VENKATESH NAGNUR       SC/Kms/Xmp      729.75

 869 22403  AVINASH K           2A/Rl/HK       990.00

 870 22412  HANUMANTHA          SC/Rl/Kms/HK     894.75

 871 22416  JESUDASS           SC/Kms/Xmp/HK    616.00

 872 22420  KAREPPAGOUDA         2A/Rl/Kms/HK     993.25

 873 22429  MEGHARAJ N S         SC/Kms       1049.50

 874 22430  MAHESH BELAVI         3B/Rl/Kms      1066.00

 875 22443  PRADEEP KUMAR         2A/Kms/HK      974.00

 876 22472  RAGHAVENDRA N         SC         1020.50

 877 22474  LAXMI NAYAK          ST/Rl/Kms/HK     946.25

 878 22484  DATTATREYA BHAT        GM/Kms/Xmp      887.50

 879 22488  BEDARA NAGARAJA        ST/Rl/Kms/HK    1008.25

 880 22489  SANTOSH LINGANPALLI      2A/Kms/HK      1046.50

 881 22496  RAJAHMAD           2B/Kms/HK      998.75

 882 22514  RAJASHEKAR GUDADARI      2A/Xmp        686.00

 883 22515  BASAVARAJ M WALIKAR      2A/Rl        1005.00

 884 22521  SHIVARAJA           2A/Rl/Kms/HK     992.25

 885 22531  GONIBASAPPA          CAT1/Rl/HK      947.00

 886 22561  PRADEEP KUMAR B        ST          989.00

 887 22564  PRAVEEN YADRAVI       2A/Kms       1010.25

 888 22575  SANTOSH SANJEEVANNANAVAR   SC/Kms       1050.50

 889 22577  SHANTHAKUMAR M H       SC/Rl/Kms      985.00

 890 22579  SHARANAPPA          2A/Kms/HK      976.50

 891 22594  VISHWANATH HANAMANTAPPA KOLUR 2A/Rl/Kms/HK     960.25

 892 22604  NAFISABEGUM HUBLI       2B          973.50

 893 22609  MANOJ RAMANATH HEGDE     GM         1053.00

 894 22622  SANJEEV ALLAPPA HAMMANNAVAR  CAT1/Rl/Kms     1038.75

 895 22627  SHUBHA LAXMI K        SC/Kms/HK      965.00

 896 22628  SIDDHU            SC/Kms/HK      923.25

 22/04/17   KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION,BANGALORE-560001  PAGE: 29
  LIST OF INTERVIEWED CANDIDATES WHO ARE NOT SELECTED FOR GAZETTED PROBATIONERS-2014 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 SLNO.MREGNO  NAME            RESERVATION     TOTAL MARKS
 -------------------------------------------------------------------------------------
 897 22629  SMITA PUJARI         CAT1/Rl/Kms     943.00

 898 29001  VIDYAVATHI MUTTAPPA PUNEKAR  2A/Kms/PH-BL     856.75

 899 29105  SANGAMESHA GUDIMANI      2A/Rl/Kms/PH-LO/HK 1017.25

 900 29110  SAVITRI  MUDAGALI      CAT1/Kms/PH-LO    888.25

 901 29113  VALI R            GM/Kms/PH-LO    1056.50

 902 29145  VIRUPAKSHAPPA         3B/Rl/Kms/PH-LO/HK 1020.25

 903 29147  REENA R S           SC/PH-LO/HK     960.75

 904 29154  DHARANENDRA KUMAR M      2A/Rl/Kms/PH-HI   973.50

 -------------------------------------------------------------------------------------