ಕಟ್-ಆಫ್ ಅಂಕಗಳು/ CUT OFF MARKS

 

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಕಮ್ ಕಂಪೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್(ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು) / ‍first division assistant CUM COMPUTER OPERATOR in MORARJI DESAI/KITTURU RANI CHANNAMMA SCHOOLS of Karnataka Residential Education Institutions Society
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (8 ಹುದ್ದೆಗಳು)/ 8 posts of Senior Assistant Director of Horticulture in the Dept.of Horticulture
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು(ವಾರ್ಡನ್) /Hostel Warden in the Directorate of Scheduled Tribes
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ(ನವೋದಯ)ಗಳಲ್ಲಿನ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು / office superintendent in minorities model residential school(navodaya) in the minority welfare directorate
ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿನ (ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು) ಕರವಸೂಲಿಗಾರ /Bill Collector (Urban Local Bodies) in the Directorate of Municipal Administration (Urban Local Bodies)
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಸತಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು /Residential School Teachers in Social Welfare in the Department of Social Welfare
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು / Accounts Assistant in the Karnataka State Audit and Accounts
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರು/Female Staff Nurse in M M R S in the Directorate of Minorities
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ(ನವೋದಯ)ಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು / post graduate social science teachers in mmrs(navodaya) in the directorate of minorities
. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ(ನವೋದಯ)ಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರು /Post Graduate Chemistry Teachers in M M R S (Navodaya) in the Directorate of Minorities
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ(ನವೋದಯ)ಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರು /Post Graduate Physics Teachers in M M R S (Navodaya) in the Directorate of Minorities
ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು / HINDI TEACHER IN Karnataka Residential Education Institutions Society
 851 (766+85 HK) posts of Second Division Assistants - 2017

 960(810+150 HK) posts of First Division Assistants - 2017

INSURANCE MEDICAL OFFICER in the Department of EMPLOYEE STATE INSURANCE PLANNING(MEDICAL) SERVICES
375+90(HK) posts of FIRST DIVISION ASSISTANT CUM COMPUTER OPERATOR in the Department of Karnataka Residential Education Institutions Society
6(05 + 01 HK) posts of Post Graduate Physics Teachers in M M R S (Navodaya)in the Department of Directorate of Minorities
6(05 + 01 HK) posts of Post Graduate Chemistry Teachers in M M R S (Navodaya)in the Department of Directorate of Minorities
6(05 + 01 HK) posts of Post Graduate Social Science Teachers in M M R S(Navodaya)in the Department of Directorate of Minorities
 10(07 + 03 HK) posts of District Minority Officer in the Department of Minorities Welfare
9 posts of ASST GENERAL MANAGER(RPC) in the Department of KARNATAKA STATE AGRICULTURAL MARKETING LTD.
1 post of ASST GENERAL MANAGER(HK) in the Department of KARNATAKA STATE AGRICULTURAL MARKETING LTD.
10(07 + 03 HK) posts of Biology Lecturer in the Department of Minorities Directorate MDR PU College
10(07 + 03 HK) posts of History Lecturer in the Department of Minorities Directorate MDR PU College
143(rpc) posts of INSURANCE MEDICAL OFFICER in the Department of EMPLOYEE STATE INSURANCE PLANNING(MEDICAL)SERVICES
 16(HK) posts of INSURANCE MEDICAL OFFICER in the Department of EMPLOYEE STATE INSURANCE PLANNING(MEDICAL)SERVICES
10(07 + 03 HK) posts of Kannada Language Lecturer in the Department of Minorities Directorate  MDR PU College
 10(07 + 03 HK) posts of Chemistry Lecturer in the Department of Minorities Directorate MDR PU College
10(07 + 03 HK) posts of Principals in Morarji Desai Residential PU Colleges in the Department of Directorate of Minorities
26 posts of Accountant  (Urban Local Bodies) in the Municipal Administration (Urban Local Bodies)
42 posts of Junior Accounts Assistant in the Karnataka State Audit and Accounts
01 HK posts of Data Entry Operator in the Karnataka Slum Clearance Board
06(04+02 HK) posts of Physical Teacher in Minorities Model Residential School(Navodaya) in the Minority Welfare Directorate
04(02+02 HK) posts of Art Teacher in Minorities Model Residential School(Navodaya) in the Minority Welfare Directorate
02(01+01 HK) posts of Store Controller / Warden in Minorities Model Residential School (Navodaya) in the Minority Welfare Directorate
02(01+01 HK) posts of First Grade Computer Assistant in Minorities Model Residential School (Navodaya) in the Minority Welfare Directorate

02(01+01 HK) posts of Catering Supervisor /Hostel Warden in Minorities Model Residential School(Navodaya) in the Minority Welfare Directorate

8 posts of Senior Assistant Director of Horticulture in the Department of Horticulture
163+28(HK) posts of HINDI TEACHER in the Department of Karnataka Residential Education Institutions Society
10(07 + 03 HK) posts of Principals in Morarji Desai Residential PU Colleges in the Department of Directorate of Minorities

4(03+01 HK) posts of Principals in Minorities Model Residential Schools in the Department of Directorate of Minorities

23(19 + 04 HK) posts of Principal in MDRS in the Department of Directorate of Minorities
10(07+03)lecturer in chemistyry in the minorities directorate mdr pu college
10(07+03)lecturer in physics in the minorities directorate mdr pu college
10(07+03)lecturer in mathematics  in the minorities directorate mdr pu college
10(07+03)lecturer in kannada  in the minorities directorate mdr pu college
10(07+03)lecturer in english  in the minorities directorate mdr pu college

10(07+03)lecturer in economics  in the minorities directorate mdr pu college

10(07+03)lecturer in commerce  in the minorities directorate mdr pu college
10(07+03)lecturer in accountancy in the minorities directorate mdr pu college
407+110[hk] posts of WARDENS in karnataka residential education institutions society
3hk posts of district manager  in the department of dr.ambedkar development coRporation ltd
44 (30+141hk) posts of taluk development officer in the department of dr.ambedkar development coRporation ltd

 

428(358+70HK) posts of GAZETTED PROBATIONERS - 2015
PROVISIONAL SELECT LIST CUT-OFF MARKS OF THE LAST CANDIDATED FOR THE VARIOUS POSTS NOTIFIED IN NOTIFICATION NO.PSC 1 RT(4)B-4/2016 DATED:15/03/2017 & ADDENDUM NOTIFICATION No.PSC 1 RT(4)B-1/2017DATED:15/04/2017

provisional select list cut-off marks of the last candidate for the various posts notified in the notification No.PSC 1 RTB-2/2017 dated:23/03/2018

 407+110(HK posts  ofWARDENS in the Department of Karnataka Residential Education Institutions Society
179+84(HK) posts of STAFF NURSE in Morarji Desai/Kittur Rani Chennamma Residencial Schools

54(53+1) POSTS OF SENIOR ASSISTANT-2016 IN THE DEPARTMENT OF KARNATAKA FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED

288 (196+92 HK) posts of English Language Teacher in Morarji Desai/Kittur Rani Channamma Schools of Karnataka Residential Education Institutions Society

TYPIST (HK)
TYPIST (RPC)
 JUNIOR ENGINEER CIVIL IN MNP

 PHYSICAL EDUCATION TEACHER (KREIS)

150(127+23 HK)posts of INSPECTOR OF MOTOR VEHICLES in the TRANSPORT DEPARTMENT
 english language teacher (kreis)
 SCIENCE TEACHER (KREIS)
 Junior Assistants in Karnataka Food & Civil Supplies Corporation Ltd